Iso-BMI for barn (kalkulator og tabell)

Body Mass Index ( kroppsmasseindeks på Norsk) gir en indikasjon på hvorvidt en person er over-, normal- eller undervektig utifra forholdet mellom kroppsvekt og lengde.

Nøyaktigheten ved beregningsmetoden er omdiskutert, da resultatet ikke sier noe om kroppsfasong eller fordelingen mellom fett og muskler (en svært muskuløs person med lav fettprosent f.eks. kan komme ut med et relativt høyt tall).

Den vanlige BMI-vektklassifiseringen fungerer også dårlig på barn og unge under 18 år, da verken kjønn eller alder tas med i beregningen.

Den internasjonale antifedmeorganisasjonen IOTF (International Obesity Task Force) har derfor utviklet en omregningstabell for BMI tilpasset barns alder og kjønn kalt IsoBMI. IsoBMI regnes ut på nøyaktig samme måte som vanlig BMI. Forskjellen ligger hvordan resultatet fortolkes.

Legg inn barnets vekt og høyde i kalkulatoren for å finne BMI. Les deretter av IsoBMI-tabellen lenger ned på siden:

Vekt (kilo)

Høyde (Centimeter)

BMI

IsoBMI-tabell (fra 2 til 18 år)

Iso-BMI er ganske enkelt en omregningstabell. Slik bruker du tallene:
Eksempel: Gutt på 3 år har en BMI på 19. Av tabellen finner vi at dette tilsvarer like i overkant av en BMI på 25 (som er grensen for overvekt) for voksne personer.

Alder BMI 25 (overvekt) BMI 30 (fedme)
(år) Gutter Jenter Gutter Jenter
2 18,41 18,02 20,09 19,81
2,5 18,13 17,76 19,80 19,55
3 17,89 17,56 19,57 19,36
3,5 17,69 17,40 19,39 19,23
4 17,55 17,28 19,29 19,15
4,5 17,47 17,19 19,26 19,12
5 17,42 17,15 19,30 19,17
5,5 17,45 17,20 19,47 19,34
6 17,55 17,34 19,78 19,65
6,5 17,71 17,53 20,23 20,08
7 17,92 17,75 20,63 20,51
7,5 18,16 18,03 21,09 21,01
8 18,44 18,35 21,60 21,57
8,5 18,76 18,69 22,17 22,18
9 19,10 19,07 22,77 22,81
9,5 19,46 19,45 23,39 23,46
10 19,84 19,86 24,00 24,11
10,5 20,20 20,29 24,57 24,77
11 20,55 20,74 25,10 25,42
11,5 20,89 21,20 25,58 26,05
12 21,22 21,68 26,02 26,67
12,5 21,56 22,14 26,43 27,24
13 21,91 22,58 26,84 27,76
13,5 22,27 22,98 27,25 28,20
14 22,62 23,34 27,63 28,57
14,5 22,96 23,66 27,98 28,87
15 23,29 23,94 28,30 29,11
15,5 23,60 24,17 28,60 29,29
16 23,90 24,37 28,88 29,43
16,5 24,19 24,54 29,14 29,56
17 24,46 24,70 29,41 29,69
17,5 24,73 24,85 29,70 29,84
18 25 25 30 30