BMI-kalkulator

BMI (Body Mass Index), eller kroppsmasseindeks på norsk, er en formel for å regne ut om en person er under- eller overvektig.

NB! Det er viktig å merke seg at formelen ikke tar høyde for individuelle forskjeller i beinbygning og muskelmasse. Har du grov beinbygning og scorer noe over normalen på utregningen betyr det ikke nødvendigvis at du er overvektig (nederst i artikkelen finner du en kalkulator for å måle den viktige midje-hofte-ratioen som sier noe om hvordan fettet er fordelt). Det samme gjelder personer med mye muskelmasse (f.eks. kroppsbyggere og styrkeløftere). Muskler veier mer enn fett og gjør derfor store utslag på BMI verdien. Formelen har også fått kritikk for å gi et feilaktig bilde av vekten hos svært høye- eller lave personer. (Lenger ned i artikkelen finner du også en kalkulator basert på Nick Trefethens forslag til ny BMI-formel som adresserer nettopp dette med feilaktig verdi for høye og lave personer).

For at tallene skal være korrekte må du være over 18 år. (Se også: BMI for barn).

Slik bruker du kalkulatoren: Fyll inn vekt og lengde. Klikk deretter "kalkuler".

BMI-kalkulator
Vekt (kilo)

Høyde (Centimeter)

BMI

Hvordan tolker jeg verdiene?

  • BMI på under 18,5 regnes som undervekt
  • BMI på mellom 18,5 og 24,9 regnes som normal vekt
  • BMI på mellom 25 og 29,9 regnes som overvekt
  • BMI på over 30 regnes som fedme
  • BMI på mellom 34,9 og 39,9 regnes som fedme klasse 2
  • BMI på over 40 regnes som ekstrem overvekt

For ordens skyld, om du ønsker å regne ut dette på papir er formelen:

BMI = ( Vekt / ( Høyde ) x ( Høyde ) )

Quetelet-Indeksen

Utregningsmåten for BMI ble utviklet av den belgiske matematikeren Adolphe Quetelet i 1832. Intensjonen hans den gang var å finne en form for idealvekt basert på høyde. I 1972, kom amerikaneren Ancel Keys opp med betegnelsen BMI, og som brukes av de fleste i dag (selv om formel og utregning er det samme).

Forslag til Ny BMI-formel

Den Engelske matematikkprofessoren Nick Trefethen ved Universitetet i Oxford, har påpekt svakheter ved den "gamle måten" å regne ut BMI på. Da den opprinnelige formelen ble laget tidlig på 1800-tallet, var kalkulatoren enda ikke oppfunnet, og formelen måtte derfor være svært enkel å regne ut for hånd. Hans nye forslag til formel lyder: 1,3 * vekt / høyde opphøyd i 2,5 (som er vanskelig å regne ut uten kalkulator).

Hva er forskjellen på Trefethens nye forslag og den gamle formelen?
Ifølge Trefethen gir den gamle formelen en for høy BMI-verdi dersom man er høy og en for lav verdi dersom man er lav.

Prøv selv! Fyll inn verdiene i "den nye BMI-kalkulatoren" nedenfor, og sammenlign med resultatet du fikk i den "den vanlige kalkulatoren øverst på siden".

Vekt (kilo)

Høyde (Centimeter)

Ny-BMI etter Trefethens formel

Pære- eller eplefasong? Regn også ut din midje-hofte-ratio

Som nevn innledningsvis sier kroppsmasseindeksen ingenting om fordelingen mellom muskler og fett. Enda viktigere, den gir heller ingen indikasjon om hvor på kroppen fettet sitter. Din helsesituasjon avhenger nemlig ikke bare av hvor mye fett du har, men også i aller høyeste grad av hvor på kroppen fettet befinner seg.

Når det gjelder overvekt snakkes det ofte om det farlige fettet rundt midjen. Mye lagret fett på magen øker risikoen for en rekke lidelser som bl.a. hjertesykdom, diabetes type 2 og høyt blodtrykk. Hvor på kroppen fettet lagres er til en stor grad bestemt av genene våre.

Pærefasong: Kroppsfasong hos mennesker hvor fettet har en tendens til å lagres på lårene, rumpa og hoftene (mindre risiko for overnevnte lidelser enn de som har eplefasong).

Eplefasong: Kroppsfasong hos mennesker hvor fettet har en tendens til å lagres rundt midjen (typisk stereotype på denne kroppsfasongen er en mann med tynne ben og stor mage).

Midje-hofte-ratio kalkulator
(For å bruke denne kalkulatoren må du først måle omkretsen rundt hoftene og midjen din med et målbånd.)

  

Midje:   Centimeter

Hofte:   Centimeter

Din midje-hofte-ratio er: 

Verdens helseorganisasjons (WHO) anbefaler at midjemål ikke bør overstige følgende verdier:
Menn: Omkrets midje på mer enn 102 centimeter.
Kvinner: Omkrets midje på mer enn 88 centimeter.

(Sist oppdatert 15.10.2018)