Kalorier

Kalorier er en benevnelse som angir (innenfor temaet kosthold som denne siden handler om) hvor mye energi en mat- eller drikkevare kan gi. 1 gram karbohydrater kan frigi ca. 4 kalorier, mens 1 gram fett kan frigi ca. 9 kalorier. Måten dette skjer på varierer etter hvilken type mat du spiser. "Kjappe karbohydrater" som sukker og frukt frigir energien kort tid etter at du har spist den, mens "trege karbohydrater" som rug- og havreprodukter bruker lengre tid og tilfører kroppen energi mer gradvis.

Som alle andre organismer er vi mennesker helt avhengig av å få nok energi fra kabohydrater, fett og proteiner. Alle kroppsfunksjonene våre trenger gjevnlig tilførsel av ny energi. En mann på 80 kilo bruker hele 100 kalorier i timen når han sitter i ro og ser på TV. Problemene oppstår når det blir en veldig skjevfordeling mellom det vi trenger og det vi spiser. En voksen mann bruker ca. 2700 kalorier i løpet av en dag. Om denne personen da inntar 8000 kalorier, altså 5300 flere enn han bruker sier det seg selv at det blir problemer.

Veldig forenklet kan vi si at om kroppen får tilført mer energi enn den forbruker legger vi på oss.